Internistička ordinacija Neurokard

Internistička ordinacija NEUROKARD je opremljena sa vrhunskom tehnologijom uključujući trenutno nasavremeniji i revolucionarni sistem za neinvazivni dijagnostički hemodinamski i neurokardiološki monitoring.
SAZNAJ VIŠE

Neurocard 2023

12ti internacionalni simpozijum neurokardiologije
NEUROCARD 2023
11ti internacionalni simpozijum neinvazivne elektrokardiologije
26 - 27 Maj 2023
Hotel Crowne Plaza,
Beograd, Srbija
Preuzmi brošuru

Pioniri neurokardiologije

Ordinacija NEUROKARD je sedište Sekcije za Autonomni nervni sistem SLD i Udruženja za Neurokardioogiju Srbije,multidisciplinarnih organizacija koje okupljaju vrhunske stručnjake raznih profila i specijalnosti.Sekcija je jedno od deset internacionalnih udruženja u okviru Ervropskog udruženja(EFAS),dok je Udruženje za Neurokardiologiju Srbije četvrto udruženje formirano u svetu posle Američkog,Italijanskog i Turskog.

Prof dr Branislav Milovanović

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet Interna medicina-kardiologija
Šef Neurokardiološke laboratorije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Aktivni član Evropske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Salcburgu
Profesor na Medicinskom fakultetu u Saransku,Rusija
BIOGRAFIJA

FOKUS DELATNOSTI DR. MILOVANOVIĆA

Neinvazivna elektrokardiologija i procena kardiovaskularnog rizika za iznanadnu srčanu smrt.
Funkcionalno testiranje autonomnog nervnog sistema u Internoj medicini ali i u svim oblastima u medicini
Sindrom hroničnog umora(CFS)/Mijalgični encefalomijelituis (ME)
Krize svesti (Sinkopa)
Post Kovid sindrom

Internacionalni kongres
Neurocard

Svake godine prof. Milovanović, u Beogradu organizuje u internacionalni kongres Neurocard

Jedinstveni smo u svetu

Ordinacija NEUROKARD je jedinstvena u zemlji ali i u Evropi i svetu jer je objedinila više centara na jednom mestu
Centar za funkcionalno testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema(softvera našeg organizma)
Centar za sinkope (krize svesti)
Centar za dijagnostiku i lečenje pacijenata sa mijalgičnim encefalomijelitisom, odnosno sindromom hroničnog umora (ME/CFS), metodologijom kojom jedino može da se otkrije stepen oštećenja i dokaže bolest
Centar za neinvazivnu elektrokardiologiju i procenu kardiovaskularnog rizika za pojavu iznenadne srčane smrti

Želimo da Vam se posvetimo

U rad centra su uključeni vrhunski stručnjaci iz raznih oblasti medicine koji se praktično bave rešavanjem ključnih problema u kliničkoj medicini, korišćenjem fizike i matematike u analizi bioloških signala.
CENOVNIK

Dijagnostika

Internistička ordinacija NEUROKARD je opremljena sa vrhunskom tehnologijom uključujući trenutno nasavremeniji i revolucionarni sistem za neinvazivni dijagnostički hemodinamski i neurokardiološki monitoring. 

TASK FORCE

Task Force sistem je trenutno zadnja reč nauke u ovoj oblasti i NASA ga koristi se za testiranje kosmonauta u centru u Hjustonu.

Oblasti u kojima se radi dijagnostika pacijenata

Pošto je autonomni nervni sistem softver našeg organizma ciljne grupe za dijagnostiku su SVE OBLASTI u MEDICINI.Svi oblici kriza svesti,vrtoglavica,ortostatske nestabilnosti
Kardiologija
Predikcija kardiovaskularnog mortaliteta kod infarkta i ostalih bolesti, dijagnoza sinkope, ispitivanje hemodinamskog odgovora na lekove, neinvazivno merenje krvnog pritiska i hemodinamskih parametara, terapijska observacija nakon ugradjivanja pace makera, primena u intezivnim negama, evaluacija autonomnog nervnog sistema i barorefleksnog senzitiviteta, observacija pacijenata sa transplatiranim srcem i dr.
Neurologija
Evaluacija autonomnog nervnog sistema u svim neurološkim bolestima, dijagnostika autonomne neuropatije i barorefleksnog senzitiviteta, dijagnoza sinkope i analiza perfuzije mozga primenom slobodnog kanala za transkranijalni dopler.
Pedijatrija
Dijagnoza uzroka sinkope kod dece i diferencijalna dijagnoza u odnosu na epilepsiju.
Nefrologija
Observacija pacijenata na dijalizi, prevencija dijalizne hipotenzije, kalkulacija hemodinamskih parametara, dijagnoza uremijske neuropatije i dijabetične nefropatije na osnovu rasta totalne periferne rezistencije, prepoznavanje nestabilnih hipertenzivnih pacijenata, evaluacija odgovora na vazoaktivne lekove.
Dijabetologija
Rana dijagnoza dijabetesne nefropatije i neuropatije, evaluacija autonomnog nervnog sistema i barorefleksnog senzitiviteta, dijagnoza sinkope, merenje hemodinamskih parametara.
Urologija
Dijagnostika organskih uzroka erektilne disfunkcije.
Gastroenterologija
Iritabilni kolon, ulcerozni kolitis, gastroezofagealni refluks, ciroza jetre, farmakologija.
Reumatologija
Reumatoidni artritis,lupus,sklerodermija i dr.
Pulmologija
Sleep apnea, astma, farmakologija
Farmakologija
Novi revolucionarni način ispitivanja hemodinamskog odgovora na primenu lekova.

Psihologija i psihijatrija
Psihološki status i autonomni nervni sistem, farmakologija, psihosomatika.

Onkologija
Testiranje kardiotoksičnosti citostatika.

Sportska medicina
Testiranje kardiovaskularnog rizika kod sportista.

Nelinearna fizika i matematika
Analiza bioloških signala u bolestima i farmakologiji.

Naučnoistrazivački rad
Saradnja sa najpoznatijim laboratorijama u svetu.

heart-pulsechevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram