Internistička ordinacija Neurokard

Cenovnik usluga

Pregled kod redovnog profesora i akademika

Prof. Dr. Branislav Milovanović
Redovni profesor Interne medicine i kardiologije
Član Evropske akademije nauka i umetnosti

USLUGA

CENA

Kardiološka konsultacija sa nalazima (bez dijagnostike)
3600 RSD
Vektorkardiogram
3600 RSD
Kardiološki pregled sa EKG-om bez eho-a srca
6000 RSD
Kardiološki eho srca
6000 RSD
Kompletan kardiološki pregled (telemetrijski EKG,Vektorkardiogram, eho srca)
12000 RSD
Holter EKG
7200 RSD
Holter pritiska
6000 RSD
Holter EKG i pritiska istovremeno
12000 RSD

Neurokardiološki testovi

USLUGA

CENA

Telemetrijski EKG sa kratkotrajnom analizom funkcije autonomnog nervnog sistema
4800 RSD
Vektorkardiogram i telemetrijski EKG sa kratkotrajnom analizom funkcije autonomnog nervnog sistema
8400 RSD
Skrining testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema (Ewing-Klarck kardiovaskularni refleks testovi)
8400 RSD
Test ortostatske hipotenzije (Task Force monitor i head up tilt sto)
8400 RSD
Kratkotrajna analiza funkcije autonomnog nervnog sistema(provokativni testovi na hladnoću,stres,duboko disanje,hiperventilaciju,statički napor)
8400 RSD
Sinkopa test-Head up tilt test(Test za krize svesti),Task Force monitor
12000 RSD
Testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema,KV testovi,Cold pressure test,Mentalni stres test,Test dubokog disanja,Hiperventilacioni test
12000 RSD
Kompletan program ispitivanja bez holtera :kardiološki pregled,EKG.eho srca, Task Force monitor (KV testovi,Sinkopa test)
24000 RSD
Kompletan program ispitivanja:kardiološki pregled,EKG,telemetrijski EKG sa kratkotrajnom analizom HRV,Vektorkardiogram,eho srca,Holter EKG i pritiska,Task Force monitor (KV testovi,Provokativni testovi,Sinkopa test)
36000 RSD

Konsultantske usluge

USLUGA

CENA

Konsultacija endokrinologa i pregled štitne žlezde
7200 RSD
Kolor dopler pregled karotidnih arterija
7200 RSD
Konsultacija infektologa-profesora
7200 RSD
Konsultacija gastroenterologa
7200 RSD
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram