Prof dr Branislav Milovanović

Biografija

Rodjen 23.9.1962 u Čačku
Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu za predmet Interna medicina-kardiologija
Šef Neurokardiološke laboratorije na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje
Profesor na Medicinskom fakultetu u Saransku,Rusija
Aktivni član Evropske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Salcburgu

Prof dr BRANISLAV MILOVANOVIĆ

Fokus delatnosti:

- Neinvazivna elektrokardiologija i procena kardiovaskularnog rizika za iznanadnu srčanu smrt
- Funkcionalno testiranje autonomnog nervnog sistema u Internoj medicini ali i u svim oblastima u medicini
- Sindrom hroničnog umora(CFS)/Mijalgični encefalomijelituis (ME)
- Krize svesti (Sinkopa)
-Post Kovid sindrom

Aktivnosti

Profesor Milovanović je svojim aktivnostima dao nemerljiv doprinos razvoju neurokardiologije u Srbiji.
Prvi je u Republici Srbiji uveo metodologiju za kliničko testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema i formirao orginalni protokol.
2009 je organizator je Prvog svetskog kongresa iz Neurokardiologije koji se održao u Beogradu,od 1 do 3 oktobra.
Prvi je u Republici Srbiji uveo novu naučnu disciplinu Neurokardiologiju. Iz ove oblasti je prvi organizovao internacionalni kongres.
Osnivač je i prvi predsednik predsednik Sekcije za autonomni nervni sistem Srpskog Lekarskog Društva. Sekcija je od maja 2005.godine član Evropske federacije za autonomni nervni sistem(EFAS), kao prvo nacionalno udruženje van Evropske unije.
Osnivač je i predsednik Udruženja za Neurokardiologiju Srbije.
Od maja 2013,clan je borda Internacionalnog udruzenja za Holter i neinvazivnu kardiologiju.
Aktivni član Evropske akademije nauka i umetnosti (10.12.2015) sa sedištem u Salcburgu, (Akademija Evropske unije, 38 nobelovaca).
Izabran na predlog predsednika akademije Felixa Ungera.
Član je borda Poljskog i Ruskog udruženja za neinvazivnu kardiologiju.
2009 je organizator je Prvog svetskog kongresa iz Neurokardiologije koji se održao u Beogradu, od 1 do 3 oktobra i bio je istorijski.
2010-2018 organizuje godišnji sastanak Neurocard u Beogradu, koji je internacionalni i jedini takve vrste u svetu.
Organizator Svetskog kongresa iz neinvazivne kardiologije, (30.5.2011 Beograd).
Prvi je uveo neurokardiologiju kao naučnu disciplinu u Srbiju i testiranje autonomnog nervnog sistema.
heart-pulse linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram